Icon Icon Icon

  PROSZĘ WYBRAĆ
  KRÓTKO O


      System Biblioteczny MATEUSZ
       PROGRAM DARMOWY * 

Służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, filmów, programów komputerowych, płytek audio, książek mówionych - katalogowanie odbywa się z zachowaniem standardu MARC21), rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.). Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych (z tego m.in. powodu, a głównie z uwagi na ilość zaszytych w nim funkcji i mechanizmów MATEUSZ nie jest polecany dla bibliotek szkolnych - jest dla nich zbyt rozbudowany). W swojej pracy opiera się na bazie danych formatu SQL - Mysql. Ilość rekordów które może zgromadzić i obsłużyć program jest zależne tylko i wyłącznie od użytego silnika SQL (DBMS) (komfort pracy zależy oczywiście od "mocy" komputera spełniającego rolę serwera) i tak przykładowo MySQL wersja > 4.1 (wymagane UTF-8, w takim formacie zapisywane i utrzymywane są dane rekordów bibliograficznych) występujące wcześniej ograniczenie zostało podniesione do 8 milionów terabajtów (czyli 2^63 bajtów). Jednak warto zauważyć że różne systemy operacyjne mają limity nakładane przez systemy plików, najczęściej jest to 2 lub 4 GB.
W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 30 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie bazy odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników, pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:
  • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki),
  • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
  • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
  • wykorzystanie jednej legitymacji (karty) bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki,
  • wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symolem zalogowanego w tym czasie operatora.
  • umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych (także w katalogach dostępnych na stronie www),
  • zdalną obsługę konta bibliotecznego (sprawdzanie stanu, prologowanie wypożyczonych pozycji, edycja rezerwacji, historia wypożyczeń) poprzez WWW oraz poprzez komendy sterujące SMS,
  • automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji (smsem, wiadomością na konto email),
  • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego.
  • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych (do ośmiu na jedną stację nadzorczą, których może równolegle pracować do dziewięciu w jednej placówce)
Program funkcjonuje jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności on line z serwerem głównej biblioteki sieci (wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie). Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącza stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu. Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego (a w takiej sytuacji polegnie większość programów pracujących "na centralną bazę"), zaś jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji.


* - tylko dla Bibliotek lub innych orgranizacji non-profit. W przypadku Bibliotek filialnych występuje opłata za mechanizm aktualizacji danych, zależna od ilości filli, placówek. Osobną kwestią jest konwersja danych przy przechodzeniu na MATEUSZA z np. Sowy, MAKA.


Dokumentacja użytkownika, stan na 2004 (16M)
Skrótowo przedstawione nowe funkcje i moduły które zostały dopisane do programu w okresie 2004-2006 (4M)
Dokumentacja części katalogującej - KASIA, (2M)


Zrzuty przykładowych ekranów


Wersja na palmtopa.
Teraz można zabrać katalog na zakupy...


Porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników
Systemu Bibliotecznego MATEUSZ

      Działając dla dobra użytkowników bibliotek, w celu unowocześnienia oferty bibliotecznej poprzez stosowanie zaawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, popularyzacji alternatywnego wobec kosztownych systemów bibliotecznych darmowego i taniego oprogramowania dla bibliotek, niżej wymienione biblioteki zawierają porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników Systemu Bibliotecznego MATEUSZ:


Tekst Porozumienia

Kontakt z Przewodniczącym Zespołu -


   Aktualizacja strony: 05.10.2018 | Czas generowania strony: 0.0009 | Kontakt:
Jesteś naszym 2040169 Gościem od dnia uruchomienia strony - 12.06.2005